top of page

| Privacyverklaring |

Past & Present fotografie, gevestigd op de Palestrinastraat 10 te Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Petra Hammouti-Prijs is de functionaris gegevensbescherming van Past & Present fotografie, zij is te bereiken via info@pastpresentfotografie.com

.

.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Past & Present Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Past & Present fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou doordat zij beeldmateriaal van jou maakt en opslaat:

 • Gezondheid

 • Ras

 • Seksuele leven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Past & Present Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Past & Present fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Het beeldmateriaal wat Past & Present fotografie van jou maakt en opslaat, wordt gebruikt promotionele doeleinden op social media kanalen, in drukwerk en op deze website (tenzij anders afgesproken)

 • Past & Present fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Past & Present  fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Past & Present fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Past & Present Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden: Past & Present Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We zullen wij deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de belastingdienst, of voor het leveren van producten rechtstreeks vanaf de leverancier)

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

WIX | Website | privacyverklaring

SHOOTPROOF | Email & foto’s t.b.v het online album | privacyverklaring

ROMPSLOMP | Persoonsgegevens voor facturatie | privacyverklaring

JOTFORM | Contact, overeenkomsten, reseveringsformulier | privacyverklaring

MAILBIRD | e-mail | privacyverklaring

MAILCHIMP | e-mail & nieuwsbrieven | privacyverklaring

SOCIAL MEDIA | promotionele doeleinden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Past & Present Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Past & Present  fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pastpresentfotografie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Past & Present fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens beveiligen

Past & Present Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pastpresentfotografie.com

Familieshoot - Familie fotoshoot - Familiefotografie - Familiefotografie - Familie - Nieuwegein - IJsselstein - Utrecht - Vianen - Bilthoven - De Bilt - Vleuten - De Meern - Amsterdam - Ameland- Fotoshoot - Fotostudio - Fotograaf Nieuwegein - Soesterduinen - Bloesem - Herfst - Mini shoots - Cakesmash - Zeist - Lopik - Benschop - Maarssen _ Maarssenbroek - Lopikerkapel - Vleuterweide - Tienhoven - Maartensdijk - Hilversum - Soest - Soesterberg - Driebergen - Huizen - Huis ter Heide -Zegveld - Woudenberg - Newbornbaby - Newbornreportage - Pasgeboren - Pasgeborene - Newbornprops - Fotograaf Utrecht - Fotograaf Nieuwegein - Meisje - Jongen

bottom of page